Vizualizace

Zahrad

Projekt zahrady může být zpracován k Vaší spokojenosti a lepší představě o budoucí podobě zahrady s využitím profesionálních nástrojů a odborného softwaru ve 3D zobrazení včetně terénní modelace, růstového modelu rostlin, podobě zahrad během různých vegetačních období apod. 3D zobrazení umožňuje prohlížet zahradu v různých časových obdobích, zahradou můžeme projít v době jarního kvetení, v době opadu listů, můžeme si i zahradu prohlédnout v době vegetačního klidu. Zahradu si můžete prohlédnout i z libovolné výšky a ověřit si jak do zahrady, případně vašeho domu uvidí vaše okolí.

Chcete vědět

Jak pracujeme

Návrh zahrady vnímáme jako tvorbu vašeho životního prostoru, bereme ohled na přírodní podmínky, kde důležitou roli hrají prostorové, provozní i funkční vztahy, ale i celkové estetické pojetí prostoru. Architektura je vlastností nejen staveb, ale i prostoru a zeleně, a proto veškeré navrhované úpravy zahrady vycházejí z návaznosti na okolí a na stavební či inženýrské objekty.  Navrhovaným zahradám se věnujeme od prvních studií až po realizaci a následnou údržbu.
Při první návštěvě vaší budoucí okrasné zahrady proběhne zaměření pozemku, zákazník je již předem upozorněn, jaké materiály si má na tuto schůzku pro nás připravit, jedná se zejména o snímek z katastru nemovitostí, nebo projektovou dokumentaci ke stavbě, informace o stavbě, inženýrských sítích, místních omezeních, plánovaných dalších stavbách atd.
 Prvním krokem, který provádíme samozřejmě zdarma je seznámení se ze zakázkou a s novým klientem, na schůzce jsou projednána přání zákazníka a členů jeho domácnosti a následuje seznámení se stávajícím stavem řešeného pozemku , proběhne prohlídka a fotografování pozemku, zjišťuje se orientace pozemku ke světovým stranám, prozkoumávají širších vztahy a vazby na okolí a zajímáme se také o vodu na vašem pozemku, také zkoumáme znehodnocení pozemku stavební činností a jedním z posledních dotazů je budoucí přítomnost domácích mazlíčků na zahradě.
Dalším krokem je závazná objednávka pro návrh zahrady a zaplacení zálohy dle dohody. Poté již následují konzultace a projednávání dalších materiálů, obvykle v našem atelieru. Součástí konzultací je volba stylu zahrady, dle přání a možností, volba typů, druhů a barvy požadovaných materiálů. Současně probíhá výběr rostlin, volba osvětlení zahrady, volba závlahového systému, umístění venkovních nádob a soch a dalších prvků jako je kompost, zahradní domek, pergola, ohniště apod.
Následně jsme schopni začít připravovat studii zahrady neboli rozvržení budoucí zahrady. Studie řeší již návrh zpevněných ploch, návrh terénní modelace, případný návrh řešení odvodnění pozemku, dále pozici zahradních staveb, umístění vodních staveb , současně se zákazníkem konzultujeme výběr rostlin, navržení umístění okrasných ploch, stromů a dalších prvků i návrh užitkové zahrady.
Po schválení studie zahrady následuje vlastní vypracování projektové dokumentace. Obsahem projektové dokumentace je průvodní neboli technická zpráva, konečný návrh celkového řešení zahrady včetně detailů (situační zobrazení), další nedílnou součástí je výsadbový plán a samozřejmostí je návrh následné údržby a vypracování rozpočtu realizace zahrady.

Jaký používáme

Software

NBL Landscape Designer 2020

Používáme jeden z nejlepších evropských 3D programů určených pro bezkonkurenční návrhy zahrad, střešních zahrad, předzahrádek, teras, parků i veřejné zeleně, včetně jezírek a bazénů a prezentaci projektů s importovanými 3D objekty, vyvinutý italskou firmou  NBL a americkou Idea Spectrum.

 Program  využíváme  i pro tvorbu videí průchodů, které dokáží simulovat pohyb v  zahradě v jakoukoliv roční i denní dobu, případně vytvořit i libovolnou růstovou fázi navržené zahrady. V programu dokážeme navrhnout malé zahrádky i veřejné plochy do 40 ha což jsou rozměry plochy o maximální velikosti 640 x 640 metrů. Půdorys importujeme  jako 2D výkres ve formátech DWG i DXF, případně  použijeme  obrázek z mapového podkladu Google Earth, Mapy CZ nebo Katastru nemovitostí. Naši klienti velmi oceňují výstupy z programu NBL Photo Designer 2020, pomocí kterého dokážeme do fotografií současného stavu zahrady doplnit obrázky navržených rostlin i dalších úprav zahrady.

Prohlédněte si naši

Fotogalerii

Pojďme navázat

Kontakt

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů